Cegid Retail Store Excellence

Verbeter de productiviteit en het engagement van uw teams ter plaatse

Beheer van winkel transacties voor de retailers

Het platform voor takenbeheer, bestemd voor retailteams, verbetert de communicatie tussen de hoofdzetel en de winkels, het beheer en de controle van transacties ter plaatse – voor een betere productiviteit van de verkoopspunten.

EEN DEMO AANVRAGEN

DE BELOFTE VAN CEGID

Waarom voor Cegid Retail Store Excellence kiezen?

Win tijd

Een duidelijke communicatie met de winkels en het ter beschikking stellen van conformiteitsaudits kan uw winkelverantwoordelijken tot 4 uur tijd per week laten uitwinnen.

Bescherm uw marge

Het toepassen van richtlijnen die door het merk ter beschikking worden gesteld, zorgt ervoor dat de teams ter plaatse aan een sterke prijs kunnen verkopen en de marges kunnen beschermen

Geef uw productiviteit een boost

Door de handelingen rationeler te maken, hebben de winkelverantwoordelijken meer tijd om zich over hun teams te ontfermen en hen raad te geven.

Elk detail telt in een winkel

Wanneer de teams ter plaats opgeleid, geïnformeerd en geëngageerd zijn, kunnen de klantervaring en de prestaties in de winkel buitengewoon zijn.

EEN DEMO AANVRAGEN

Takenbeheer

Communicatie met de winkels

Standaardbepalingen van het merk

Compliance

Engagement van de teams

Planning van de activiteit

Takenbeheer

Stuur de uitvoering van taken in de winkels aan

Via het platform voor takenbeheer kunt u aan elke winkel de taken meedelen die men moet uitvoeren en de uitvoering ervan controleren. Dit verzekert een homogeniteit en een controle van de activiteiten en van de standaardbepalingen van het merk op alle verkoopspunten.

EEN DEMO AANVRAGEN

Takenbeheer voor de retail

Alle uit te voeren taken samengebracht op één en dezelfde plaats

Verzeker u ervan dat uw winkels alle taken in de winkels uitvoeren. Of dit nu gaat om het opstellen van een nieuwe collectie, de lancering van promoties of een taak uit te voeren na het bezoek van de regioverantwoordelijke… U kunt de uitvoering en de conformiteit van de taken in elke winkel volgen.

Beheer van transacties in de winkels

Een mededeling in 2 richtingen tussen de hoofdzetel en de winkels

De winkels kunnen eveneens hun eigen taken creëren, en taken aan collega’s of aan de hoofdzetel toewijzen. Als er iets in de winkel niet naar behoren verloopt of als er teams ter plaatse hulp nodig hebben, dan kunnen ze aan de hoofdzetel om ondersteuning vragen door die een taak toe te wijzen.

Communicatie met de winkels

Communiceer op duidelijke wijze aan de winkelteams

Via het platform kan men makkelijk juiste informatie naar de juiste winkel op het juiste moment versturen, zoals informatie over de actualiteit van het merk, vragen om dringende acties, enzovoort. De winkels kunnen alle informatie die ze nodig hebben op één enkele portal terugvinden, die op elk apparaat in realtime toegankelijk is.

EEN DEMO AANVRAGEN

Centralisering van documenten

Een unieke portal met toegang tot belangrijke informatie

Elk merk heef een andere communicatiestrategie: ongeacht of u nu opleidingsdocumenten, procedures, een nieuwsflash, video’s of tutorials ter beschikking wilt stellen, elke configuratie is mogelijk en op uw communicatiebehoefte afgestemd.

Kennisdatabase voor de winkels

Een kennisdatabase om de opleiding te vereenvoudigen

Bewaar uw praktische richtlijnen, procedures en opleidingsdocumenten die vroeger op een intranet stonden voortaan op één enkele plaats. Het publiceren van artikelen is makkelijker, net als het beheer van de toegang, zodat elke medewerker in functie van zijn profiel snel toegang heeft tot de juiste informatie.

Standaardbepalingen van het merk

Munt uit in uw visuele merchandising

Controleer de goede uitvoering van visuele merchandising van elke winkel alsof u zelf ter plaatse bent! Via het platform geniet u een uitzonderlijke zichtbaarheid op de visuele merchandising en kunt u zich verzekeren van de conformiteit met het merk. Zo zijn uw winkels snel perfect!

EEN DEMO AANVRAGEN

Visuele merchandising in de winkel

Uitwisseling van foto’s voor het welslagen van visuele merchandising

De winkelteams hebben makkelijk toegang tot de richtlijnen voor visuele merchandising van de hoofdzetel en kunnen foto’s van de winkel op het platform delen. De hoofdzetel centraliseert dan alle foto’s, controleert de conformiteit met de richtlijnen en geeft indien nodig commentaar om een optimalisering te vragen.

Visuele merchandising & compliance

Eenvoudiger delen van goede praktijken

Deel aan uw netwerk voorbeelden van goede praktijken mee aan de hand van foto’s van geslaagde realisaties in een winkel. Zo ziet het hele netwerk een concreet voorbeeld van deze goede praktijken, en de winkel die als voorbeeld staat, verdient een pluim voor het goed uitgevoerde werk.

Compliance

Benut conformiteitsrapporten en – audits

Uw merk moet zich ervan verzekeren dat haar winkels wel degelijk de richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid respecteren. Controles op papier zijn niet doeltreffend: aan de hand van conformiteitsaudits kunt u zich in realtime ervan verzekeren dat elke winkel de procedures naleeft, zonder dat u daar zelf teveel tijd en teveel middelen aan moet besteden.

EEN DEMO AANVRAGEN

Opvolging van de conformiteit in de winkels

Checklists voor de uitvoering van terugkerende acties

Het ter beschikking stellen van checklists is een uitstekende manier om na te gaan of terugkerende acties binnen de opgelegde termijn in de winkels werden uitgevoerd. Voorbeelden zijn het openen/sluiten van de winkel, controles in verband met de gezondheid of de veiligheid, enz.

Meting van de conformiteit in de winkels

Conformiteitsaudits voor meer productiviteit

Beschik over een exhaustieve zichtbaarheid van de taken uit te voeren door teams ter plaatse en een opvolging van de uitvoering ervan. Medewerkers van de hoofdzetel hebben toegang tot conformiteitsrapporten en geven een uitvoeringspercentage voor elke taak aan. Dit stimuleert de productiviteit in de winkels.

Engagement van de teams

Geef uw medewerkers de tools die ze nodig hebben om hun taken correct uit te voeren

Engageer en inspireer uw teams ter plaatse door hen intuïtieve tools en gsm’s ter beschikking te stellen die ze makkelijk kunnen bedienen. Als uw medewerkers beter uitgerust, beter opgeleid en beter geïnformeerd zijnn, worden ze betere verkopers en kunnen ze evolueren en zich in een positieve werkomgeving inzetten.

EEN DEMO AANVRAGEN

Opleiding en training

Bekwaamheden van versterkte teams

Het platform vergemakkelijkt de opleiding en engageert uw personeel, of u nu nieuwe medewerkers wilt opleiden of de bekwaamheden van het bestaande team wilt ontwikkelen.

Kennis van het merk en van de producten

Een engagement ten overstaan van het merk en de producten

Soms is het moeilijk om teams op afstand te betrekken. Engageer uw teams met het platform door hen over uw producten en uw merk te informeren via verschillende tools, zoals video’s, nieuwsflashen, enz., zodat de teams ter plaats altijd over de recente initiatieven van de hoofdzetel op de hoogte zijn.

Ludieke opleidingsformaten

Flexibele leerformaten

U kunt makkelijk ludieke opleidingen of een ludieke quiz creëren, en sociale functies zoals peilingen of gaming integreren om het leerproces aan te moedigen. Beheer gemakkelijk de toegang, zodat de medewerkers enkel toegang hebben tot content die hen aanbelangt.

Planning van de activiteit

Coördineer de winkelactiviteiten op efficiënte wijze

Stuur de opdrachten op doeltreffende wijze aan, zodat uw winkelteams zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het advies geven aan consumenten. Hiertoe anticipeert en controleert u de tijd die wordt besteed aan zogenaamde ‘back-office’ taken.

EEN DEMO AANVRAGEN

Planning van de activiteit

Een voorspelling van de nodige handenarbeid

Definieer uw behoeften in termen van handenarbeid, bepaal het hieraan gekoppelde budget en volg deze prognoses ten opzichte van het uitgevoerde aantal werkuren!

Budget voor handenarbeid

Prognoses voor handenarbeid afgestemd op de activiteit van de winkel

Stem uw prognoses van de handenarbeid af op de stroom van taken en activiteiten die in de winkel nodig zijn. Dit verzekert dat u altijd het juiste aantal medewerkers in de winkel voorhanden hebt, en dat u de beschikbare tijd kunt optimaliseren om consumenten raad te geven.

Vul uw Cegid Retail Store Excellence-oplossing verder aan

Cegid Retail

Het unified commerce platform, speciaal voor gespecialiseerde retailers en luxe merken.

  • Beheer van al jullie retailactiviteiten
  • Uitzonderlijke winkelervaring
  • Voorraadbeheer
  • Flexibel, overal ter wereld
Ontdek

Cegid Talentsoft

Met Cegid Talentsoft vindt u uw kandidaten, werknemers en leerervaring opnieuw uit voor meer effectiviteit en blijvende prestaties.

  • Verbeter uw kandidaatervaring en wervingsproces
  • Ontwikkel de carrière en prestaties van uw werknemers
  • Een complete leerervaring van inhoud tot administratie
Ontdek