De waarde van onze mensen, bedrijven en communities zichtbaar maken via digitale technologie

MVO: onze verantwoordelijkheid

Een ethische, inclusieve en duurzame digitale omgeving ontwikkelen voor onze medewerkers, onze klanten en ons ecosysteem.

Ons plan van aanpak

Cegid Solidaire

Cegid Solidaire is ons sponsoringprogramma voor bedrijven. De missie van dit programma is het bieden van mogelijkheden door middel van digitale technologie, met twee prioriteiten: onderwijs en ondernemerschap.

 • Onderwijs:verkleining van de digitale kloof en sociale uitsluiting, betere toegang tot digitale beroepen …
 • Ondernemerschap: de ondernemingsgeest van jongeren aanwakkeren, ondernemers die geen succes hebben gehad steunen en hen aanmoedigen de draad weer op te pakken dankzij digitale technologie …

Het programma is gebaseerd op een plan van aanpak dat bestaat uit 3 punten:
financiering van verenigingsprojecten / sponsoring van vaardigheden / netwerkvorming om een ecosysteem van partners/actoren te creëren.

ONTDEK CEGID SOLIDAIRE

Beleid inzake diversiteit en inclusie

Cegid streeft naar een inclusieve omgeving waarin iedereen optimaal kan presteren:

 • Lichamelijke beperkingen: Sinds de oprichting in 2009 heeft Mission Handicap meer dan 200 mensen met een lichamelijke beperking ondersteund en bijgedragen tot de integratie en het behoud van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Cegid heeft de bedrijfsovereenkomst ten gunste van de tewerkstelling van mensen met een beperking ondertekend.
 • Gendergelijkheid: Al sinds de eerste overeenkomst bevordert Cegid de gelijkheid van gender door initiatieven te nemen op het gebied van genderdiversiteit, ouderschapssteun en de bestrijding van seksisme. In 2021 behaalde Cegid een score van 88 op de gendergelijkheidsindex. Cegid heeft de collectieve overeenkomst inzake de gelijkheid van gender ondertekend.
 • Diversiteit: Cegid besteedt bijzondere aandacht aan maatschappelijke kwesties en aan een goede integratie van alle talenten die de diversiteit van de onderneming vertegenwoordigen. Cegid lanceerde in 2022 het Cegid Gender Network, met 300 medewerkers die in 15 werkgroepen diversiteit en inclusie in het bedrijf nastreven.

Polar Pod

Polar Pod is een missie van wetenschappelijk belang onder leiding van de beroemde ontdekkingsreiziger Jean-Louis Etienne. Het is ook de naam van het revolutionaire oceanografische schip, dat is ontworpen om de Zuidelijke Oceaan te bestuderen.
Omdat de Polar Pod baanbrekend onderzoek verricht in een nog grotendeels onbekende omgeving – de Zuidelijke Oceaan – en de technologische grenzen verlegt, is Cegid één van de eerste trotse sponsors van het project en zal het dit initiatief de komende 5 jaar begeleiden.
Onze projectambassadeurs gaan het Polar Pod-project ook op scholen presenteren in de vorm van kleine speelse en educatieve modules.

ONTDEK POLAR POD

Serverbeleid

Wij besteden bijzondere aandacht aan de milieu-impact van onze servers en de bescherming van de gegevens van onze klanten.

Onze huidige servers worden gehost in datacenters die voldoen aan ISO 14001. In 2022 migreren we naar Microsoft Azure en IBM-datacenters met een nog beter geoptimaliseerde ecologische voetafdruk (Microsoft is sinds 2012 koolstofneutraal).

Wat de bescherming van de gegevens van onze klanten betreft, is de cloudinfrastructuur van onze partner IBM en ons ISMS ISO 27001-gecertificeerd. Onze Microsoft Azure partner is CSA (Cloud Security Alliance)-gecertificeerd.

Aankoopbeleid

Cegid garandeert met ons verantwoordelijke inkoopbeleid dat onze leveranciers aan de volgende eisen voldoen:

 • Ethische beginselen inzake de nalevingvan de rechten van de mens
 • Werkomstandigheden
 • Milieuvraagstukken
 • Bestrijding van corruptie
 • Bestrijding van oneerlijke handelspraktijken

Voor elke aanbesteding moeten alle leveranciers vooraf onze CGA (charter voor naleving van onze voorwaarden) ondertekenen.

LEES ONS VOLLEDIGE BELEID

Betrokken werknemers

We moedigen onze werknemers op twee manieren aan om mee te doen:

 • 3 dagen per jaar ‘sponsoringverlof’ om een zaak te steunen die hen na aan het hart ligt
 • Het programma Coups de Cœur Solidaires: één keer per jaar doet Cegid Solidaire een oproep voor projecten onder Cegid-medewerkers. Een intern selectiecomité selecteert de relevantste projecten en kent beurzen toe van 1000 tot 3000 euro per jaar.