Human Capital Management

Waarom een bedrijfscultuur waarin je fouten mag maken essentieel is voor succes

18 februari 2021

6 Minuten

4 redenen waarom fouten maken op het werk waardevolle leermomenten oplevert

Van fouten kun je leren, toch heeft ‘falen’ vaak een negatieve connotatie. Maar dat moet veranderen, en het liefst snel. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat bedrijven die een ‘open-foutencultuur’ omarmen, beter presteren en kansen creëren om te innoveren. Waarom?

Ik denk dat het een kwestie is van een andere mindset – het kan zelfs zoiets simpels zijn als iets geen fout noemen, maar een leermoment.

 Debra Corey, Chief ‘Pay It Forward’ Officer at DebCo HR

Innovatie en mislukking gaan hand in hand

De beste innovaties komen zelden bij de eerste poging tot stand. Het is geen kwestie van iets lanceren, en er daarna niet meer naar omkijken. De sleutel tot succes is herhaling, en gaat hand in hand met doordachte mislukkingen. Er is namelijk altijd een kans om iets beter of anders te doen. De gedachtegang “zo doen we het nou eenmaal al jaren hier, en daarmee basta” is weinig innovatief. 

 Om innovatief denken te integreren in hun DNA, moeten bedrijven hun werknemers en teams voldoende autonomie en een gevoel van ownership over hun werk bieden. Mensen toestaan zelf bepaalde beslissingen te nemen leidt tot positieve resultaten, zoals meer werkgeluk en loyaliteit, een hogere mate van productiviteit en verbeterde relaties op de werkvloer.  

 Autonomie is ook een geweldige manier om de negatieve impact van micromanagement tegen te gaan, waardoor het gemakkelijker wordt om talent aan te trekken én te behouden. Toch zijn nog veel organisaties bang dat een autonome cultuur het maken van fouten in de hand werkt. 

  

Vijftig jaar geleden was het misschien stigmatiserend wanneer je faalde als je iets probeerde. Maar tegenwoordig zien veel organisaties falen als een teken van kracht; ze juichen het toe.

 Luis Martins, Herb Kelleher Center for Entrepreneurship, Growth, and Renewal at Texas McCombs

Veel bedrijven zijn nog steeds faalangstig

De angst om te mislukken kan het proces van disruptief denken enorm in de weg zitten. De heersende veronderstelling is dat fouten maken op het werk een negatieve invloed heeft op de bedrijfsvoering, de doelstellingen ondermijnt, en het moreel geschaad wordt wanneer dingen niet precies gaan zoals gepland.  

 Maar niet alle mislukkingen zijn hetzelfde, en je kunt als bedrijf moeilijk over innovatie praten wanneer je faalangstig blijft. Daarom moeten organisaties mislukkingen zien als een natuurlijk proces. “Verwelkom en omarm mislukkingen als de metgezel van ondernemerschap en innovatie”, zegt Luis Martins, professor Entrepreneurship & Innovation bij Texas McCombs School of Business 

Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die dit begrijpen, die fouten van tevoren incalculeren en ze als leermoment beschouwen tijdens het innovatieproces.  

Je kunt niet alles controleren, alleen wat je zelf doet – en dat is leren en blijven proberen. Voor de veilige optie gaan werkt niet, want dat biedt geen kansen.

 Luis Martins, Herb Kelleher Center for Entrepreneurship, Growth, and Renewal at Texas McCombs

Laten we ‘falen op het werk’ herpositioneren als ‘leermoment’ 

Falen is dus geen vies woord. Zie het als een kans om te leren – essentieel in deze tumultueuze tijden.  

 “Werknemers fouten laten maken lijkt misschien eng, maar de resultaten kunnen positief uitpakken. Iemand de verantwoordelijkheid geven voor een project en de uitkomst daarvan, zonder angst voor een reprimande als hij faalt, kan een krachtige motivator zijn,” zegt Sebastian Bryers van de American Management Association
Tijd om falen een nieuwe naam te geven, want:  

1. Leermomenten kunnen innovaties opleveren

Er is een groot verschil tussen een ‘intelligente fout’ en pure nalatigheid. Wanneer je een open-foutencultuur hanteert, betekent dat niet dat iedereen maar vrij spel heeft om slechte beslissingen te nemen. Om een cultuur van innovatie te creëren moeten er duidelijke spelregels worden opgesteld, om risico’s te beperken. Wat voor het ene bedrijf een ‘slimme mislukking’ is, kan voor het andere kapitale gevolgen hebben.  

 Een goed voorbeeld van ‘slim falen’ in de praktijk is de 15-procentregel bij 3M. Dit principe ontstond begin jaren twintig, toen een eigenwijze medewerker tegen de richtlijnen van het management in besloot een oplossing te bedenken voor een probleem dat hij bij klanten had gesignaleerd. Het leidde tot de uitvinding van Scotch tape, een basisproduct waarmee 3M wereldwijd bekend is geworden. Voor het bedrijf was het een eye-opener om out-of-the-box denken te stimuleren. Sindsdien wordt iedere 3M-er aangemoedigd om 15% van hun werktijd te besteden aan zelfbedachte projecten. Wanneer hun ideeën zijn uitgewerkt, kunnen ze die voorleggen aan het management. Het heeft in de loop der jaren talloze topproducten opgeleverd. Een uitstekende strategie waarbij werknemers de autonomie krijgen om hun passie na te jagen, terwijl de bedrijfsactiviteiten toch op volle toeren blijven draaien.  

2. Leermomenten kunnen taboes wegnemen 

In een twee jaar durend onderzoek waarbij 280 teams werden gevolgd, ontdekte Google dat de belangrijkste succesfactor voor high performance teams psychologische veiligheid is. “Het gaat er niet zozeer om wie er in het team zit, maar de mate waarin ze sociale risico’s durven te nemen,” legt Frederik Pferdt, Google’s Chief Innovation Evangelist, uit. Leidinggevenden kunnen dat gevoel van veiligheid stimuleren door hun eigen kwetsbaarheid te tonen. Kortom: iedereen zich mag uiten. Fouten worden nuttige leermomenten, en zo verdwijnt het taboe op falen.  

 Bij Talentsoft benadrukken we graag het belang van authentiek leiderschap, en hoe je daarmee – organisatiebreed – constructief gedrag kunt stimuleren. Het is de kunst voor leidinggevenden om het maken en delen van fouten aan te moedigen – ook die van henzelf – en zo de angst weg te nemen dat je niets verkeerd mag doen, omdat je anders in verlegenheid wordt gebracht.  

 Timothy R. Clark, oprichter en CEO van LeaderFactor, noemt dit intellectuele moed.  

“Als leidinggevende zet je de toon en bepaal je de heersende norm…om vervolgens een sfeer te creëren waarin kwetsbaarheid wordt beloond in plaats van afgestraft.” Dit speelt een belangrijke rol bij het gevoel van psychologische veiligheid en zal de transformatie naar een innovatieve bedrijfscultuur aanjagen.

Intellectuele moed is de bereidheid om het oneens te zijn, een afwijkende mening te hebben of je vraagtekens te zetten bij een setting waarin het sociale risico hoog is.

 Timothy R. Clark, Founder and CEO of LeaderFactor

3. Leermomenten kunnen bedrijfsbrede boodschap communiceren 

Veel bedrijven vieren tegenwoordig publiekelijk mislukkingen met hetzelfde enthousiasme waarmee ze succes vieren. Ze zien het als een voorwaarde om beter te worden en te innoveren.  

 Daarvoor moeten organisaties zich wel ontdoen van hun diepgewortelde angst om te falen. Om dat te bereiken is het belangrijk openlijk te laten zien dat fouten maken gevierd en beloond wordt. Wanneer mislukkingen worden toegejuicht, ongeacht het resultaat, communiceert dat een bedrijfsbrede boodschap dat mislukking niet iets is om bang voor te zijn. Het op deze manier belonen en erkennen van mislukkingen kan een krachtig middel zijn om innovatie een centrale plaats te geven in de bedrijfscultuur. 

4. Leermomenten kunnen een cultuur van samenwerken stimuleren

Autonomie inzetten om innovatie aan te jagen heeft een aantal voordelen. Ten eerste wordt de ‘test en leer’-methode een fundamenteel onderdeel van de bedrijfscultuur: een belangrijke stap om ‘slimme mislukkingen’ om te zetten in leermomenten. Ten tweede kan een gezamenlijk gedragen teamdoel de samenwerking onderling enorm verbeteren.  

 Om daar te komen is wel een andere mentaliteit nodig. Medewerkers, teams, managers en bedrijven als geheel moeten niet alleen bereid zijn om te falen, maar daadwerkelijk enthousiast zijn over die leermomenten. Het creëren van een cultuur van continu leren en samenwerken draagt niet alleen bij aan een gezonde organisatiecultuur, maar is onvermijdelijk voor bedrijven die innovatie zien als een voorwaarde voor zakelijk succes. We hebben vandaag misschien niet de pasklare antwoorden voor de uitdagingen van morgen. Maar door van onze fouten te leren en samen te werken, komen we wel een stap dichterbij de oplossingen

Leren van mislukkingen is de enige weg vooruit 

Ook al heeft het woord ‘mislukking’ al sinds mensenheugenis een negatieve connotatie, dat betekent niet dat we er geen nieuw licht op kunnen schijnen. Sterker nog, bedrijven die er een prioriteit van maken om fouten op het werk te erkennen als waardevolle leermomenten, zijn toekomstbestendig. Een toekomst waarin innovatie niet te stoppen is. Door waarde te hechten aan de passie, vastberadenheid, kwetsbaarheid, autonomie en visie van je werknemers kom je al een heel eind.