Human Capital Management

Top 5 leiderschapsvaardigheden anno 2021

13 januari 2021

4 Minuten

Waarom soft skills bij managers juist nu zo belangrijk zijn 

De manier waarop we werken is in 2020 razendsnel veranderd. Die ontwikkelingen zullen zich in het nieuwe jaar alleen maar voortzetten, waardoor de focus van bepaalde management skills zal gaan verschuiven. Leidinggevenden moeten met name ‘people managers’ zijn, die helder communiceren, goed luisteren en een coachende rol op zich nemen, maar ook hun kwetsbaarheid durven te tonen. Daar zijn geen harde, meetbare vaardigheden voor nodig, maar een flinke dosis aan soft skills.

De juiste diploma’s, een bibliotheek aan vakkennis en een berg aan ervaring: natuurlijk zijn deze hard skills van belang om je taak als manager efficiënt uit te kunnen voeren en ervoor te zorgen dat bedrijfsprocessen soepel verlopen. Maar – HR-experts hameren er al jaren op – het zijn toch echt iemands soft skills die het verschil maken tussen goed leiderschap en geslaagd leiderschap. Het gaat namelijk steeds minder om wát je doet, maar om hóe je het doet. Om als organisatie goed voorbereid de toekomst tegemoet te treden, zul je moeten investeren in deze leiderschapsvaardigheden. Dit zijn wat ons betreft de vijf belangrijkste soft skills voor de manager anno 2021.

Heldere communicatie

Nu werken vanuit huis een blijvertje lijkt te zijn geworden, zullen leidinggevenden hun communicatie skills naar een nieuw niveau moeten tillen. Bovendien is het hun taak om hun teams door deze onzekere tijden heen te loodsen, hen betrokken te houden en het moraal hoog te houden. Heldere informatiestromen en transparante communicatie zijn daarbij essentieel. Maak inzichtelijk wat de prioriteiten en taakverdelingen zijn, ‘check in’ bij je mensen, probeer de saamhorigheid binnen het team te waarborgen door elkaar bijvoorbeeld op een vast tijdstip online te ontmoeten, zorg dat er voldoende ruimte is voor een praatje. Natuurlijk liggen er best wat uitdagingen, maar houdt voor ogen dat je mensen behoefte hebben aan duidelijkheid en geruststelling – zeker op afstand. Ook als dat betekent dat je moet aangeven dat op dit moment niets zeker is. Daarmee voorkom je dat mensen gaan malen over maatregelen die misschien genomen gaan worden.

Wat ons betreft deden bedrijven als Albert Heijn en KLM dat bij het uitbreken van de coronacrisis goed: met meelevende en behulpzame berichtgeving richting hun mensen en zichtbare CEO’s die heldere instructies afgaven.

Leer actief te luisteren

Het vermogen om actief naar je medewerkers te luisteren is het kenmerk van een goede manager. Als jij degene bent die steeds aan het woord is, zul je geen idee hebben wat er speelt. Het is belangrijker dan ooit dat je teamleden weten dat ze gehoord worden en dat je hun zorgen en vragen serieus neemt. Ga er niet van uit dat je precies weet wat je medewerkers voelen. Ga één-op-één met hen in dialoog, stel vragen en luister met een empathisch oor – ook als het niet gerelateerd is aan werk. Dat was offline al zo, maar nu helemaal. Neem tijdens videovergaderingen nota van non-verbale signalen en concentreer je op de inhoud. Kortom, geef de ander je volledige aandacht.

Ontwikkel je empathisch vermogen

Managers met een hoog EQ (emotionele intelligentie) zijn in staat om diepere verbindingen met hun medewerkers aan te gaan, wat zorgt voor meer betrokkenheid en productiviteit op de (virtuele) werkvloer. En dat heeft weer als gevolg dat het verloop binnen je bedrijf minder hoog zal zijn en het werkgeluk stijgt. Bij leiderschap werd vroeger gedacht aan visie en autoriteit, maar inmiddels hoeft een manager niet meer voorop te lopen om de weg te wijzen – het is belangrijker om de rol van gids aan te nemen, die zijn of haar mensen bij de hand neemt en openstaat voor suggesties als er een ander pad ingeslagen kan worden.

“Een echte leider zet zijn ego aan de kant, stelt zich bescheiden op, prijst anderen bij successen en kijkt zichzelf aan bij mislukkingen“, aldus management expert Jim Collins.

Het gaat er niet om dat je ineens de beste vriend van je werknemers bent, het draait erom vertrouwen te wekken en je team te laten zien dat je hen steunt en stimuleert. Dat je je kunt inleven in de emoties en reacties van een ander. Het is niet voor niets dat maar liefst 90% van de hedendaagse top managers een goed ontwikkeld EQ hebben.

Een belangrijke competentie die het waard is om in te investeren dus, bijvoorbeeld met behulp van trainingen.

Samenwerkend leiderschap

Effectief samenwerken is anno 2021 belangrijker dan ooit. Dat klinkt als een open deur, maar nu steeds meer bedrijven een divers en inclusief personeelsbestand als hoge prioriteit hebben, vraagt dit ook om een andere vorm van leiderschap: samenwerkend in plaats van top-down. Een samenwerkend leider staat open voor suggesties en ideeën van alle teamleden en voelt feilloos aan dat verschillende perspectieven en individuele talenten unieke inzichten en verrassende oplossingen kunnen opleveren. Door daar als manager naar te luisteren, geef je ook aan dat jij niet alle antwoorden hebt. Dat is geen zwaktebod, maar een uitnodiging om ergens samen de schouders onder te zetten.

Ontwikkel je leervermogen

De best presterende ondernemingen hebben vaak leiders die gedijen op verandering en niet per definitie vertrouwen op strategieën die in het verleden hebben gewerkt. Dit type managers hebben ‘leervermogen’. Dat betekent dat ze bereid zijn hun vaardigheden en capaciteiten te versterken, maar ook ontvankelijk zijn voor (negatieve) feedback, durven te experimenteren en geen moeite hebben te leren van hun fouten. Om te slagen in de complexe, snel veranderende wereld van vandaag moeten leiders veerkrachtig zijn en openstaan voor innovatief denken, voor onbekende ervaringen. Leervermogen helpt hen te weten wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen.

Onmisbaar voor een fijne werksfeer

Kortom, investeren in bovenstaande soft skills geeft managers en hun medewerkers de juiste tools om beter naar elkaar te leren luisteren, elkaar te helpen of waardering te geven. Skills die onmisbaar zijn voor Het Nieuwe Werken en zullen bijdragen aan een fijne werksfeer en succesvolle bedrijfsstrategie.