Beheer van kleine ondernemingen

[Infografie] Overzicht van de heel kleine ondernemingen en van de kmo’s in België: kerncijfers

16 juni 2022

Kerncijfers heel kleine ondernemingen kmo’s België
2 Minuten
In België hebben de kleine en middelgrote ondernemingen een aanzienlijk gewicht in de economie van het land. Om hun werking en hun evolutie beter te begrijpen, vindt u hier een infografie met de meest veelzeggende cijfers: stand van zaken van de digitalisering, van de financieringswijze, van de heropleving na de crisis en van de onbetaalde facturen.

Overzicht van de heel kleine ondernemingen en van de kmo’s in België: kerncijfers

Ontdek hoe u uw liquiditeiten kan optimaliseren met onze laatste checklist.

Ik download dit!

Wat is het gewicht van de hele kleine ondernemingen en van de kmo’s in het Belgische economische landschap ?

België telt 863 000 zelfstandige ondernemers, 179 000 ondernemingen met 1 tot 50 werknemers en 5 500 kmo’s met meer dan 50 werknemers. In totaal zorgden ze voor een omzet van 408,9 miljard euro in het 4e kwartaal 2021, een stijging met 24,3 % tegenover het 4e kwartaal 2020.

 

Hoever staan de Belgische ondernemingen met de digitalisering van hun facturatie ?

In 2020 verzond 80,1 % van de Belgische kmo’s met meer dan 50werknemers elektronische facturen, wat een stijging met 8 punten betekent tegenover 2018. Maar 89,5 % van hen gebruiken evenwel verder papier. De meeste kmo’s gebruiken dus de twee formaten parallel.

Bij de heel kleine ondernemingen zijn de cijfers duidelijker afgebakend: 72,8 % verzendt papieren facturen en 57,5 % kiest voor hun elektronische versie.

 

Welke financieringswijzen verkiezen de Belgische ondernemingen?

De meeste ondernemingen worden geconfronteerd met laattijdig betaalde facturen. In 2021 werd 51 % van de B2B-facturen na de betalingstermijn betaald. Er bestaan nochtans oplossingen om zich tegen wanbetalers te beschermen.

34,8 % van de Belgische ondernemingen hebben in 2020 gebruik gemaakt van een kredietlijn. Het gaat om het meest gebruikte financieringstype, voor de banklening die door 24,8 % van hen gebruikt werd. 10 % van de ondernemingen vinden echter dat ze er niet van kunnen genieten omwille van het gebrek aan waarborgen.

 

Alle ondernemingen kennen moeilijkheden met onbetaalde facturen: ze moeten doeltreffende oplossingen vinden om zich hiertegen te beschermen. De financieringsmogelijkheden zijn niet beperkt tot bankleningen. Om hun liquiditeiten in evenwicht te brengen kunnen ze zich wenden tot factuurfinanciering, een eenvoudig middel om de betalingen binnen 48u te innen.

Zin om Cegid Invoice & Financing te testen?

Maak een gratis account aan en financier je facturen in 48u in alle vrijheid met Cegid Invoice & Financing

MEER INFORMATIE