Beheer van kleine ondernemingen

Factuurfinanciering: de oplossing om uw cash te optimaliseren

10 February 2023

2 Minuten
In 2021 was het aantal onbetaalde facturen in België reeds problematisch: 51 % van de facturen die in B2B werden uitgegeven, werden te laat betaald en 62 % van de ondernemingen ondervonden moeilijkheden om hun DSO1 (betalingstermijn) na te leven. Hoe zal de toestand in de loop van 2022 evolueren?

Ongeacht het antwoord op deze vraag staat er één ding vast: de heel kleine ondernemingen en de kmo’s moeten oplossingen vinden om hun liquiditeiten te beschermen. Ze hebben er eveneens alle belang bij om een “veiligheidsbuffer” in te bouwen om eventuele hoge kosten te dragen. Vandaag beantwoorden eenvoudige en snel in te voeren procedures dit probleem, zoals de financiering van klantenfacturen die we u voorstellen om in dit artikel te ontdekken.

 

Hoe uw financieringsbehoeften goed berekenen ?

Om uw financieringsbehoeften nauwkeurig te kennen, moet u de juiste indicatoren in het oog houden. Eén ervan is uiterst belangrijk en moet nauwkeurig berekend worden om uw liquiditeiten niet te zien wegsmelten: de behoefte aan revolving fonds of RVF. Deze is onmisbaar om uw onderneming goed te beheren en biedt u een duidelijk zicht op uw liquiditeitsbehoeften.

Maar waarmee komt het RVF juist overeen? Het gaat om geld dat uw onderneming constant nodig heeft om haar uitbating te financieren. Indien het onderschat wordt, zullen uw bankrekeningen in het rood staan vooraleer u de facturen van uw klanten kan innen. Beeld u in wat er zou kunnen gebeuren als sommigen daarenboven zouden beslissen om hun betalingstermijnen te verlengen… Dit soort situatie kan ertoe leiden dat u de boeken moet neerleggen.

 

Als bedrijfsleider is het uw rol er u van te verzekeren dat dit scenario geen werkelijkheid wordt. Daarvoor moet u enerzijds het liquiditeitsverschil tussen de uitgaven en de inkomsten van uw activiteit beheersen en op die manier financiële moeilijkheden op korte termijn vermijden. Anderzijds kan u de risico’s wegwerken die verbonden zijn aan laattijdige betalingen door een factuurfinancieringstool.

Optimaliseer uw cashflow met Cegid Invoice & Financing.

Ik wil er meer over weten!

 

Hoe kan u zich beter beschermen tegen onbetaalde facturen?

Ligt u ‘s nachts wakker van onbetaalde facturen? Hier volgen 5 best practices om dit zoveel mogelijk te vermijden.

  1. Vooraleer een productie te starten voor een, nieuwe of oude klant, moet zich van zijn solvabiliteit Neem niet het risico om met hem in zee te gaan als zijn zakken leeg zijn!
  2. Vervolgens moet u boetes voor laattijdige betalingen voorzien in uw algemene verkoopvoorwaarden om uw klanten te ontraden om de betalingen uit te stellen. En vergeet uiteraard niet om bij elk nieuw contract uw algemene verkoopvoorwaarden te laten ondertekenen.
  3. Om tijd te winnen en op uw gemak te zijn, kan u een geautomatiseerd herinneringssysteem U kan dit soort functie vinden in een speciaal facturatiesoftwarepakket.
  4. Om uw klanten ertoe aan te zetten sneller te betalen, kan u hen een onlinebetaling Deze gemakkelijke en snelle procedure bevordert de inning, vooral bij klanten die het meest verbonden zijn.
  5. Om u ten slotte definitief te beschermen tegen wanbetalers kan u een beroep doen op externe dienstverleners zoals vennootschappen voor kredietverzekeringen of factuurfinanciering. Wacht niet totdat u echt in moeilijkheden verkeert om eraan te denken dit soort financiering in te voeren. Deze strategie zal daarentegen veel doeltreffender zijn indien u het gebruikt vooraleer u een liquiditeitsprobleem hebt.

.

 

Waarin kan de financiering van de klantenfactuur u helpen om uw cashflow te verbeteren?

Wanneer u uw klantenfacturen laat financieren hebt u geen last meer van laattijdige betalingen en van de financiële druk die eruit voortvloeit. Heel concreet ontvangt u het bedrag dat betaald moet worden 48 u nadat u uw factuur hebt verzonden. Zo kunnen uw liquiditeiten herademen, en u ook.

De kosten van de factuurfinanciering liggen in het algemeen lager dan die van de kredietverzekering. De betalingstermijnen zijn eveneens veel korter: 48u tegenover soms een volle maand.

Dat is niet alles! De financiering van de klantenfactuur vereist geen oprichting van een garantiefonds, wat minder kosten betekent bij elke uitgegeven factuur, ongeacht het risico.

Ten slotte, biedt deze oplossing een grote soepelheid: u kiest enkel de facturen die u wil financieren. Deze manier van werken onderscheidt zich van die van de factoringvennootschappen die het volledige beheer van de klantenpost op zich nemen.

 

Atradius, Graydon

Maak een gratis account aan en financier uw facturen in 48 uur en in alle vrijheid met Cegid Invoice & Financing.

Ik ga ervoor!